Etapy kontroli celno-skarbowej

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

Kontrola celno-skarbowa została wprowadzona 1 marca 2017 r. r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zastępując kontrolę skarbową prowadzoną przez urzędy kontroli skarbowej. Wprowadzone przepisy całkowicie zrewolucjonizowały kontrole w stosunku do obowiązującej uprzednio ustawy o kontroli skarbowej.

W szczególności, kontrola celno-skarbowa:
― może być wszczęta przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na terytorium całej Polski;
― rozpoczyna się wraz z doręczeniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (dotychczas podatnik był informowany o zamiarze wszczęcia kontroli, dzięki czemu uzyskiwał czas na przygotowanie się do niej);
― nadaje szerszy zakres uprawnień kontrolującym;
― jest prowadzona w oderwaniu od postępowania podatkowego (dotychczas kontrola mogła być wszczęta w ramach postępowania kontrolnego);
― kończy się wynikiem kontroli, od którego nie przysługują środki zaskarżenia;
― w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekształca się w postępowanie podatkowe na podstawie postanowienia o przekształceniu.

<<Powrót