Elektroniczne bazy danych

Centralny Rejestr Faktur, który jest na razie w fazie projektowania, ma stanowić narzędzie służące uszczelnieniu systemu VAT. Centralny Rejestr Faktur to elektroniczna baza danych, do której trafiać będą wszystkie faktury VAT funkcjonujące w obrocie. W celu zapewnienia jej pełnej funkcjonalności wszyscy podatnicy zostaną zapewne zobowiązani do wystawiania faktur drogą elektroniczną.

Dzięki Centralnemu Rejestrowi Faktur organy podatkowe będą miały wgląd we wszystkie faktury będące w obiegu w czasie rzeczywistym, a więc będą mogły na bieżąco kontrolować zawierane transakcje i działania podatników. Jak wynika z informacji MF, planuje ono dodatkowo wyposażenie organów podatkowych w narzędzia informatyczne analizujące wystawianie i obieg faktur VAT, pozwalające na automatyczne wykrywanie nieprawidłowości podatkowych – w tym prób wyłudzenia nienależnych zwrotów VAT.

Oprogramowanie analityczno-informatyczne

Organy podatkowe mają zostać w najbliższym czasie wyposażone w nowoczesne systemy analityczno-informatyczne, które zapewnią możliwość weryfikacji danych dostępnych w wersji elektronicznej. Jednym z działań podjętych w tym kierunku jest niedawny projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Na jego podstawie ma zostać utworzona spółka celowa, której przedmiotem działalności ma być zapewnienie organom administracji podatkowej kontroli skarbowej i służbie celnej nowoczesnych systemy teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszeń prawa podatkowego w oparciu o posiadane przez nich dane.

Jak to się przełoży na kontrole?

Zapewnienie organom kontrolnym z jednej strony dostępu do szerokiego zakresu danych w wersji elektronicznej niezbędnych do oceny dokonywanych przez podatników rozliczeń podatkowych (np. JPK, Centralny Rejestr Faktur), a z drugiej strony nowoczesne narzędzia analityczne, które pozwolą w szybki sposób dokonać ich weryfikacji będą miały bez wątpienia bardzo duże przełożenie na skuteczność, szybkość, a w konsekwencji także ilość przeprowadzanych kontroli. Dzięki nim organy podatkowe będą w stanie  dotrzeć do wielu nieprawidłowości, do których dotarcie było możliwe tylko w ograniczonym zakresie z uwagi na brak odpowiednich narzędzi oraz limity czasu trwania kontroli.

<<Powrót

KONTAKT


Andrzej Puncewicz

Andrzej Puncewicz

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Anna Pęczyk-Tofel

Anna Pęczyk-Tofel

Senior Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Amelia Salmonowicz

Amelia Salmonowicz

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Sławomir Pilarczyk

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Jan Furtas

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila